Brand National

Odhalte zábavnou formou vlastní identitu

2 - 3 hodin
Uvnitř
Konkurenční
30 - Neomezené

O

Vztyčte vlajku, zazpívejte svoji národní hymnu a vytvořte si tradiční kroj pro příští revoluci!

Jasné poselství, kultura a identita, to jsou nezbytné stavební kameny každé firmy. Nejde jen o vytvoření jednotné značky, ale také o to sjednotit lidi a dát jim společného ducha a identitu.

Totéž platí i pro národy. Národní identitu v průběhu let ovlivňuje historie, geografie i kultura a národy stejně jako firmy musí posilovat a vážit si toho, čím jsou unikátní a výjimečné.

Program Brand National je kreativní a zábavné teambuildingové cvičení, které účastníkem umožňuje lépe poznat problematiku jejich značky a identity tím, že je přiměje k vytvoření národní identity „na zelené louce“. Nejprve si musí „vymyslet“ svoji zemi. Každý tým dostane soubor náhodně vybraných národních charakteristik. Může jít například o národ žijící na pobřeží s chladným klimatem, jehož příslušníci jsou válečníci uctívající koně jako posvátné zvíře. Na základě podobných národních charakteristik se týmy snaží si svůj národ představit a rozvinout jeho národní identitu – název země, vlajku, hymnu (ve formě písně i tance) a národní kroj. Týmy mohou nakupovat prázdné vlajky, látku, potřebné příslušenství a nářadí.

Závěrem programu je energií nabitá show na způsob Eurovize, v rámci které každý národ představí svoji identitu formou choreografického představení s vlajkami, písní, tancem a národním krojem.

 

Výsledky učení

Program Brand National představuje skvělý způsob, jak vyzdvihnout důležitost značky a ukázat, že identita je mnohem více než logo firmy, protože má vliv na chování každého příslušníka organizace.

Related Testimonial

Milovali jsme Brand National. Je to lehký a zábavný způsob pohledu na to, jak důležití jsou naši lidé pro naši firemní kulturu a úspěch!

Future Vision

Vyžádejte si cenu