In the Picture

Firemní logo z portrétů lidí

30 minut - 1 hodina
Uvnitř
Založené na spolupráci
40 - Neomezené

O nás

Často se říká, že největší hodnotou každé organizace jsou její lidé; právě unikátní způsob jejich práce dělá firmu tím, čím je, a určuje to, jak ji vnímá okolní svět. Vaši lidé reprezentují vaši značku vším, co dělají – stejně jako vaše logo.

Program In the Picture staví právě na této myšlence a uvádí ji do praxe způsobem, který jasně ukazuje význam každého člena týmu pro firmu jako celek.

Při příjezdu na konferenci budou všichni delegáti vyfotografováni na různém barevném pozadí. Během konference zpracujeme všechny snímky na počítači tak, abychom vytvořili ohromující závěrečné číslo, v němž budou delegáti hrát hlavní roli.

Za zvuku dramatické hudby se jim na velkém plátně začnou zobrazovat jejich vlastní portréty. Nejprve promítneme rychlou posloupnost jednotlivých tváří, pak montáž čtyř lidí, potom šestnácti, pak čtyřiašedesáti... Obraz ustupuje dozadu a tempo se zvyšuje, takže vidíme stále více a více tváří – a nakonec je ani nelze spočítat. Nakonec se obraz oddálí natolik, že vidíme, jak opakující se snímky tvoří dohromady logo společnosti nebo klíčové motto konference.

Program In the Picture je působivý tříminutový závěrečný program, který vyzdvihuje to, díky čemu je vaše firma jedinečná, a příspěvek vašich lidí k jejímu úspěchu.

Výsledky učení

In the Picture je úžasné tříminutové vyvrcholení konference, které oslavuje to, v čem je vaše společnost výjimečná a čím vaši lidé přispívají k jejím úspěchům. In the Picture jasně ukazuje, že každý má ve společnosti důležité postavení. Zdůrazňuje, že na každém záleží a že jsou všichni živým stvárněním dané značky. Zkrátka, že tvoří duši a kulturu podniku.

together apartVzdálené - Hybridní - Z více míst

Tato aktivita byla navržena pro týmy tváří v tvář, vzdálené, hybridní a týmy na více místech. Pokud váš tým pracuje z domova, v různých regionálních pobočkách nebo v různých zemích, zeptejte se nás na vzdálenou nebo hybridní verzi této aktivity. Spojte se s námi a zjistěte, jak můžeme přizpůsobit tuto zkušenost vašemu týmu.

Vyžádejte si cenu