Dávání

Z aktivit společenské odpovědnosti firmy profitují jak příjemce, tak i dárce.

social responsibility giving back

Dávání jako skupina umožňuje vytvořit větší dopad, než dávání jako jednotlivec. Dlouhodobé spojení může být vytvořeno s příjemci z kategorie neziskových, komunitních nebo společenských organizací. Dávání je silné pro osobu, která dává stejně tak, jako i pro příjemce. Výzkum poukazuje na to, že lidé mají z dávání a dobrovolnictví prospěch jak emocionální, tak i fyzický. Sociální spojení napomáhá při proměně štědrého chování do pozitivních pocitů pro dárce. Dávání jako skupina spíše než jako jednotlivec vede k největším pocitům štěstí pro dárce. Zvýšené štěstí zaměstnanců se přímo týká angažovanosti a efektivní práce. Mnozí jednotlivci, kteří se účastnili takovýchto programů, pokračují v zapojení se do kruhů dávání nebo si rozvíjejí zvyk dávání v důsledku jeho silných pozitivních efektů.

Když se zaměstnanci účastní na organizovaném programu dávání, existuje obvykle proces učení a zapojení jako skupiny. Výzkum ukazuje, že dobře strukturované programy dávání a dobrovolnictví můžou společnostem nabídnout výsledky v podobě snížení nákladů na školení a rozvoj.

Catalyst má vícero aktivit, které mají škálu efektivních team-buildingových výstupů s přidanou hodnotou v podobě kolektivního dávání. Naše spojení se sociální sítí dávání, B1G1, vám zajišťuje škálu projektů, kterým můžete darovat. Nebo si můžete vybrat místní charitativní či komunitnou organizaci a zapojit zaměstnance do rozhodování o tom, komu přispějí, co podporuje vytváření závazku k projektu. Podívejte se na tyto flexibilní team-buildingové aktivity a vyzbrojte svůj tým sílou dávání.


Podívejte se na tento výběr populárních programů.
Potřebujete pomoc při rozhodování? Hledáte něco jiného?

Spojte se s námi

Related Articles