Hole in One

Golfový turnaj se zaměřením na místní komunitu

1.5 - 2 hodin
Uvnitř
Konkurenční/Založené na spolupráci
18 - Neomezené

O nás

Golf byl vždy oblíbeným sportem při navazování obchodních kontaktů, ať už venku pod širým nebem nebo v konferenčním sále.  A my jsme tento úctyhodný sport proměnili v zábavnou a strhující miniaturní verzi, do které se každý může smysluplně zapojit.

Během programu Hole in One účastníci rozdělení do týmů navrhnou a postaví minigolfové hřiště, na kterém si to pak rozdají v turnaji. 

Při návrhu hřiště týmy pracují s materiály, které dostanou.  Výzva spočívá v tom, že každá jamka musí být zajímavá, náročná a koncepčně odlišná.

Každý tým má dále za úkol navrhnout a vyrobit vlastní golfovou hůl, se kterou pak budou hrát závěrečný turnaj, při kterém se budou trefovat do jamek a sbírat body.

Výsledky učení

Hole In One je vysoce energetická aktivita, kde se každý zapojuje do všech aspektů, kterými jsou odpovídání na těžké otázky, kreativní navrhování a stavění golfového hřiště. Zlepšuje se zde kreativita a odhazují zábrany! Kvůli navrhování minigolfového hřiště se čerpají taky komunikační schopnosti a dovednosti v oblasti projektového managementu. Účastníci se baví a mají skvělý pocit z dávání!

Výsledky společenské odpovědnosti podniku

Program Hole in One je plně v duchu sociální odpovědnosti, takže se při něm používají již nepoužívané materiály a zabalené zboží nepodléhající zkáze – z toho všeho se buduje výsledné hřiště.

Po akci jsou pak potraviny věnovány vybrané místní charitativní organizaci, která se snaží využít plýtvání jídlem k nasycení hladových.  Jako projev dobré vůle pak každý účastník dostane za úkol přinést 5–10 věcí z předem sestaveného seznamu přání, který zašle vybraná charitativní organizace. Další možnost spočívá v tom, že vám dodáme bedny s potravinami, které lze pro program použít, nebo před vlastní akcí vyšleme týmy na charitativní nákupy s předem stanoveným rozpočtem.

Related Testimonial

Každý se zabavil, a to díky skvělé možnosti společně darovat těm, kteří to potřebují.

Cisco International

Vyžádejte si cenu