Think Art

Týmy se učí základy procesů barvení a umění, pak vytvářejí své vlastní mistrovské umělecké dílo.

1.5 - 2 hodin
Uvnitř a venku
Založené na spolupráci
4 - 200

O

Týmům je dán 3D objekt, který bude jejich plátnem, jako i černobílé a primárně barevné malby. Objevují základní informace o kontrastu, uměleckém stylu a teorii barev. Učí se o vztahu mezi barvou a našimi emocemi a pocity. Týmy rozhodují o profilu zákazníka a pak určují, jak jej budou barevně reprezentovat. Rozhodují se o relevantním uměleckém stylu, vytvoří náčrt a pak namalují své umělecké dílo. Když jej dokončí, účastníci procházejí všechna umělecká díla a diskutují o charakteristikách profilovaného klienta.

Výsledky učení

V Think Art se účastníci učí o vztahu mezi barvou a emocemi. Zaměřují se na profilování zákazníků odlehčeným a diskusi evokujícím stylem. Uvolňuje se kreativita, protože představují profil zákazníka uměním. Aby týmy byly úspěšné, musí se jednotlivci vzájemně poslouchat, respektovat odlišné názory a dosáhnout společného konsenzu v omezeném časovém rámci.

Dělat tuto aktivitu byl skvělý zážitek! Velmi pohodové a zajímavé, způsob, jak lépe porozumět umění a tomu, co znamená vytvoření ovre d’art, no taky opravdu dobrý způsob, jak lépe poznat mé kolegy a vytvořit spolu něco úžasného.

Vyžádejte si cenu