Blockbusters

Vytvořte zajímavý filmový trailer pro zvýraznění klíčových zpráv.

2 - 4 hodin
Uvnitř a venku
Konkurenční/Založené na spolupráci
8 - Neomezené

O

BlockBusters vyzývá účastníky k tomu, aby přeložili poselství vaší společnosti do dynamických, pozornost poutajících filmových trailerů, které budou něčím speciální a zachytí význam problému. Týmům je poskytnuta sada rekvizit, vytisknuté návody, které vysvětlují technické aspekty vytváření traileru a tablet s digitální šablonou, který má pevné prvky; soundtrack, držáky pro média, jako i prázdné názvy, ke kterým musí napsat scénář. Toto zajišťuje, že finální video má vysokou kvalitu a vypadá profesionálně. Jejich výzvou je však udělat jej relevantním a odhalí, že to chce prozíravost, plánování a expertní provedení, jako i skvělou sebedůvěru! Každý tým obdrží jiné téma a toto zajišťuje širokou varietu na konečném promítání na eventu.

Výsledky učení

BlockBusters odzrcadluje reálný svět tvorby filmů s přísnými časovými termíny, vysokými očekáváními a tlakem na produkci. Účastníci se učí, že jasnost a soustředění pomáhají kreativnímu procesu a dělají provádění komplexních úkolů mnohem jednodušším. Mnoho různých rolí; technické, psaní či hraní vyžadují skvělou různorodost schopností a osobností a týmy tak musí přesně spravovat své lidské zdroje. Někdy musí vyplnit role, i když v týmu není nikdo, kdo má očividně požadovanou silnou stránku.

Naše týmy si trénovaly své kreativní myšlení, zatímco překonávaly tuto zajímavou a komplexní výzvu. To, že byl finální výsledek zachycen na video, zdůraznilo různorodost v rámci týmů a posílilo naše firemní hodnoty.

Coca Cola

Vyžádejte si cenu