Breakthrough

Série úkolů s řešením různých problémů

1 - 4 hodin
Uvnitř a venku
Konkurenční/Založené na spolupráci
10 - Neomezené

O

Týmy dostanou posloupnost úkolů založených na řešení problémů, která je pečlivě sestavena tak, aby vyžadovala komunikaci a zdůrazňovala ty aspekty týmové spolupráce, které lidé často přehlížejí.

Po úvodním čísle se účastníci rozdělí do týmů připravených pustit se do práce podle přísného harmonogramu. Účastníci si vyslechnou, co se od nich v jednotlivých úkolech očekává, a musí rychle vyhodnotit dostupné zdroje, stanovit si realistické cíle a dohodnout se na tom, jak jich dosáhnout.

Vyhrazené časové intervaly umožňují splnění úkolů „jen tak tak“; týmy jsou tedy pod tlakem, ale zároveň je motivují vlastní úspěchy. Týmy mají možnost vyhodnotit svoji práci na jednotlivých úkolech a poučit se do plnění úkolů pozdějších.

Když jsou úkoly splněny, shromáždí se všichni ke konečnému úkolu. Ten může být založen na soutěži nebo spolupráci, takže nakonec získají všichni.

Program Breakthrough je profesionální akce ve formě nabídky, která umožňuje přizpůsobení danému místu, počtu účastníků a konkrétní problematice.

Výsledky učení

Program Breakthrough lze využít jako platformu pro profilaci týmů (např. podle Belbina nebo Myers-Briggse) a příležitost k hlubšímu zamyšlení nad klíčovým poučením; často ale zjišťujeme, že výsledek programu zpravidla mluví sám za sebe.

Týmy se během poměrně krátké doby poučí o základech týmové spolupráce a jednotliví lidé uvidí, že styl jejich jednání s ostatními lidmi má skutečný vliv na úspěch týmu.

Výsledky společenské odpovědnosti podniku

Je-li program Breakthrough skvělou platformou pro učení, co takhle přemýšlet o „dobročinné akci“? Akci Breakthrough lze věnovat škole, organizaci pro mládež nebo nadaci, pro kterou bude výchovný efekt programu přínosem. Rádi toto vše zajistíme s velkou slevou.

Breakthrough úspěšně odhalil silné a slabé stránky jednotlivců v týmu a zvýraznil základní principy, které stojí za úspěchem týmu. Aktivita mluví sama za sebe.

Microsoft

Vyžádejte si cenu