Management konfliktů

Zdravý konflikt vede ke kultuře inovací. Jasná pravidla zapojení jsou klíčem.

conflict management

Management konfliktů je proces vyrovnávání pozitivních aspektů, které lze dosáhnout konfliktem při snižování negativních dopadů konfliktu.

Případ konfliktu je samozřejmě výrazně snížen tím, když máme jasná, dobře sdělovaná a přijatá pravidla zapojení. To dává zaměstnancům základ, na kterém mají stavět, zejména když jsou členové týmu pod tlakem, unavení nebo ve stresu.

Bylo argumentováno, že efektivní týmy jsou složeny z lidí s různými styly práce. To přirozeně vytváří různé názory a rozvíjí tendenci ke konfliktu. Když se odborně řídí vzájemně uznávanými základními pravidly, konflikt vytváří prostředí pro učení. To může vést k pozitivním výsledkům, jako je myšlenka, inovace, procesní změny a implementace myšlenek.

Druhou stranou mince může být bezpráví prostředí bez vzájemně přijatých kulturních pravidel. To vede k tomu, že lidé jsou umlčeni, jejich nápady jsou odmítnuty nebo je s nimi mluveno útočným způsobem a osobním vyhrožujícím jazykem. Obvykle se zformují podskupiny a vytvoří se prostředí podobné válce. Časem to povede k mentalitě síly a stagnaci kvůli strachu z konfliktu a obviňování.

Zkušenostní výukové týmy vytvářejí hry simulující prostředí nezdravého konfliktu. Gamifikace poskytuje bezpečné prostředí pro analýzu pravidel zapojení a managementu konfliktů. Dobře navržené a dodávané hry přinášejí uvědomění si významu konfliktu, něco, co má být přijato jako rámec pro rozvoj kultury inovací. Navíc dává pozorování takového programu rozumným podnikatelům příležitost uvažovat o základních důvodech nezdravého konfliktu nebo nedostatku konfliktu a přehodnotit podnikovou kulturu.

Podívejte se na tento výběr populárních programů.
Potřebujete pomoc při rozhodování? Hledáte něco jiného?

Spojte se s námi

Related Articles