Situation Room

Převezměte řízení a kontrolu

1 - 1.5 hodin
Uvnitř
Konkurenční/Založené na spolupráci
6 - Neomezené

O nás

Situation Room je velmi poutavá tématická obchodní hra. Týmy jsou vedeny sérií krátkých videí k sérii uzamčených aktovek a odkrytí výzev a zdrojů k vyřešení vyšetřování zločineckého syndikátu.

Event je řízen krátkými videi, dodanými ve stanovených časových bodech v průběhu programu pro replikaci aktualizace stavu v reálném čase. Časovač odpočítávání poskytuje týmům informace o zbývajícím čase do příští aktualizace. Ústředním bodem programu je aktovka, která obsahuje uzamčené přihrádky (ALPHA / BRAVO / CHARLIE / DELTA). Každá uzamčená přihrádka, když je otevřená, poskytuje výzvy a zdroje pro týmy, aby je mohly posoudit a vyřešit, aby mohly předložit informace pro „Special Ops“. Bezpečné zařízení (iPad a aplikace Situation Room) poskytuje spojení na „Special Ops“ pro týmy, aby mohly předložit svá zjištění.

Výsledky učení

V Situation Room jsou týmy vyzývány, aby strategicky přemýšlely a uplatňovaly agilní způsoby práce, aby mohly spojit správné lidi a informace ve správný čas. Výsledkem je, že účastníci budou rozvíjet porozumění a uznání důležité role, kterou hraje mezi-funkční komunikace v situačním vedení a vysokém výkonu pod tlakem.

Poutavé téma a pečlivě navržená škála výzev zajišťují plné zapojení všech účastníků a jasný vývoj a pochopení jednotlivých silných a slabých stránek, týmové dynamiky a síly týmové práce.

Related Testimonial

Simulace Situation Room překonala naše očekávání. Čelili jsme silnému časovému tlaku a potřebě aplikovat agilní způsoby práce. Program otestoval schopnosti našeho týmu být zaměřen na činnost a zároveň udržovat rovnováhu mezi rychlostí a přesností při vyhodnocování informací v reálném čase. Fantastický event!

RB (Reckitt Benckiser)

Vyžádejte si cenu