Two Tribes

Domorodá olympiáda

2 - 4 hodin
Venku
Konkurenční/Založené na spolupráci
20 - Neomezené

O

Každá z důmyslně seřazených sportovních disciplín programu Two Tribes je určena k tomu, aby se do hry mohli zapojit lidé nejrůznějších fyzických schopností, a to vše v prostředí pohody a podpory. Zdravá aktivita, která vám zrychlí tep a podpoří integritu, zapojení všech a vzájemný respekt mezi lidmi. Unikátní formát programu Two Tribe zajistí všem stejné startovní podmínky a zasvětí je do tradičních sportů, které si jinde nevyzkouší.

Na začátku se lidé rozdělí do dvou kmenů, červeného a modrého. Každý kmen pak vytvoří stejný počet menších týmů. Program začíná „rozehřívákem“, kdy si týmy vytvoří svoje kmenové odznaky.

Potom se všichni obléknou do kostýmů a postupně procházejí kolečkem úkolů, v nichž soutěží z týmy z druhého kmene. Body, které týmy získávají, se potom sčítají do výsledného skóre jejich kmene. Klíčem k úspěchu je strategie – pravidla týmům umožňují využívat jejich silných stránek a nechat vybrané hráče při některých úkolech odpočívat, aby si šetřili síly na úkoly, v nichž jsou dobří.

Každý tedy má příležitost se zapojit a přispět k úspěchu svého týmu i kmene – každý si najde svou roli.

Při závěrečném ceremoniálu pak červený i modrý kmen absolvují slavnostní tanec Haka. Poté je vyhlášen nejlepší tým z každé disciplíny i vítězný kmen. Oba kmeny pak společně oslaví svoje úspěchy.

 

Výsledky učení

Účastníkům jsou představeny neobvyklé tradiční sporty způsobem, který podporuje spolupráci, inkluzi a vzájemný respekt. Navržena tak, aby podporovala aktivní závodění, tato zdravá zkušenost rozvíjí týmovou dynamiku, zatímco se bavíte! Strategie je klíčem k úspěchu, protože pravidla umožňují týmům vsadit na své silné stránky a nechat vybrané hráče během některých výzev odpočívat, aby si šetřili sílu na jimi preferované úkoly.

Related Testimonial

Tato šikovně vytvořená aktivita udržuje lidi aktivní a angažované. Propaguje týmovou práci a zdravou konkurenci, vytváří silná spojenectví a dlouhotrvající přátelství.

Centrica

Vyžádejte si cenu